Introduktion

På Lindens förskola tillämpar vi familjeaktiv introduktion vilket innebär att den första tiden är du som vårdnadshavare med ditt barn under hela dagen och det är du som introducerar barnet i förskolans verksamhet.

Pedagogerna finns i er närhet och bygger medvetet upp en relation. Det pågår aktiviteter med tid för lek, mat och sovstund/vila så att du och ditt barn får uppleva att det är tryggt, lärorikt och roligt på förskolan.
Introduktionen är grunden för en bra förskolevistelse och för ett bra samarbete mellan förskolan och hemmet.
När du ska lämna ditt barn är det du tillsammans med oss pedagoger som avgör när det är dags. Då ger vi tillsammans barnet de bästa förutsättningarna för en bra start på förskolan.
Innan introduktionen startar har vi ett första introduktionssamtal med er vårdnadshavare om ert barn och om era förväntningar på förskolan.
När introduktionen är genomförd bokar vi ett uppföljningssamtal där vi pratar om er upplevelse av introduktionen.
För oss är det viktigt att vi har en god relation till er vårdnadshavare och att vi tillsammans med er samarbetar för ert/era barns utveckling. Denna relation börjar vi bygga upp under introduktionen och det fortsätter vi med under den dagliga kontakten när ni hämtar/lämnar, under föräldramöten och utvecklingssamtal

Uppdaterad: