Om förskolan

Lindbacken är ett naturskönt område med närhet till skogen, här ligger Lindens förskola, i direkt anslutning till Lindbackens skola.

Lindens förskola har inriktning Natur och Miljö. Detta innebär att vi ser naturen som en självklar del av verksamheten. För oss är naturen ett rum att bara få vara i och njuta av och även ett viktigt rum för lärande och utveckling. Vi vill att barnen ska få utforska naturen med alla sina sinnen därför finns naturen lika självklart närvarande även i våra innemiljöer och vi använder oss av mycket naturliga material. Vi tror på att tidiga möten med naturen är grunden för ett medvetande för hållbar utveckling.

Vi har åldersindelade barngrupper på fyra avdelningar. Verksamheten utformas med material och aktiviteter utifrån var barnen befinner sig just nu, deras intressen och utveckling.

Uppdaterad: